Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/goldenbo/public_html/templates/gk_storefront/html/com_content/article/default.php on line 15

Общи условия

 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТA www.goldenbooks.bg

Раздел I.

Предмет на Общите условия.

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията от една страна между „Голдън Букс“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. Трепетлика 19, вх. В, адрес на търговския обект: гр. София 1407, кв. Лозенец, ул. Трепетлика 19, вх. В, ЕИК: 203125089. (наричано по-долу накратко “Голдън Букс” ЕООД) – дружеството, което създава, разработва и управлява интернет сайта www.goldenbooks.bg и от друга страна потребителите на интернет сайта www.goldenbooks.bg (наричано за краткост по-долу „сайта“).

(2) Настоящите Общи условия регламентират правилата, при които “Голдън Букс” ЕООД предоставя на потребителите възможност за ползване на услугите, предоставяни на сайта.

(3) Сайтът е предназначен за ползване само на територията на РБългария. “Голдън Букс” ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този сайт са подходящи или достъпни извън РБългария и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Чл. 2. За целите на настоящите Общи условия се въвеждат следните определения:

 1. „Потребител“ – всяко лице, което достъпва сайта www.goldenbooks.bg, независимо дали е регистриран потребител или нерегистриран потребител.
 2. „Съдържание на сайта“ – всяка информация, изразена в текст и изображения, която е налична на сайта.
 3. „Услуги на сайта“ – всички услуги, предоставяни на сайта www.goldenbooks.bg, в това число и онлайн магазин. “Голдън Букс” ЕООД има право по всяко време да допълва, променя или разнообразява услугите на сайта, с оглед тяхното подобряване и разширяване.

Раздел II.

Условия за ползване на сайта.

Чл. 3. (1) С отварянето на интернет сайта www.goldenbooks.bg потребителите се съгласяват и задължават да ползват съдържанието и услугите, предоставяни на сайта, като спазват изискванията на настоящите Общи условия.

(2) Настоящите Общи условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие.

(3) „Голдън Букс“ ЕООД има право едностранно и по всяко време да изменя и допълва настоящите Общи условия. Във всеки случай на промяна на Общите условия „Голден Букс“ ЕООД ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.goldenbooks.bg. За нерегистрираните потребители промените в Общите условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване. Регистрираните потребители имат възможност да заявят, в срок до 30 дни от датата на публикуване на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия, чрез изпращане на съобщение до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Голдън Букс“ ЕООД, се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общите условия или с последващи изменения, „Голдън Букс“ ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

Чл. 4. (1) В случаите, когато за използването на определени услуги на сайта, потребителят се нуждае от предварителна регистрация, потребителят попълва специална регистрационна форма, с която предоставя най-малко следните данни: име, електронен адрес, парола. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

(2) С извършване на регистрацията потребителят се съгласява да получава на регистрираната от него електронна поща търговски съобщения от името на “Голдън Букс” ЕООД, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива. „Голдън Букс“ ЕООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. „Голдън Букс“ ЕООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Чл. 5. (1) Всяко използване от потребителите на сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона, е забранено.

Чл. 6. Всички права върху съдържанието на сайта, с изключение на съдържанието по чл. 28, са притежание на “Голдън Букс” ЕООД и са запазени. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, което включва, но не се ограничава до записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, следва да става само с изричното разрешение от страна на “Голдън Букс” ЕООД.

Раздел III.

Условия за ползване на онлайн магазина на “Голдън Букс” ЕООД

Чл. 7. (1) Поръчки през онлайн магазина на сайта се приемат 24 часа в денонощието, също и в почивните дни и в дните на официалните празници.

(2) Всяка потвърдена от потребителя поръчка представлява договор от разстояние между потребителя, в качеството му на купувач и „Голдън Букс“ ЕООД, в качеството на търговец. Договорът се счита сключен при условията на поръчката и настоящите Общи условия.

Чл. 8. (1) Преди да направи поръчка, потребителят има право да избере дали да регистрира свой профил на сайта или да влезе като гост в онлайн магазина. В случай, че потребителят избере да регистрира свой профил на сайта, той ще може да следи за състоянието на своята поръчка (потвърждение, обработване, изпращане и др.) както и да има достъп до свои предишни поръчки.

(2) Преди да направи поръчка, потребителят задължително посочва най-малкото следните свои данни:

 • име и фамилия
 • e-mail
 • телефон за връзка
 • адрес за фактура и доставка
 • пощенски код.

(3) Потребителят има право по всяко време да коригира предоставените данни или да изтрие своя профил.

Чл. 9. (1) „Голдън Букс“ ЕООД обработва и предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. „Голдън Букс“ ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни.

(2) Потребителите се съгласяват, че „Голдън Букс“ ЕООД има право да обработва личните им данни във връзка с използването на услугите на сайта.

Чл. 10. (1) Всички цени на посочените в сайта продукти и услуги са крайни, обявени са в лева (лв.), с включени всички изисквани данъци или такси. Показаните цени не включват цената за доставка.

(2) „Голдън Букс“ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите.

(3) Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

(4) При допуснати технически грешки в публикуването на информацията във Виртуална книжарница „Голдън Букс“ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

(5) Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

Чл. 11. (1) Всяка поръчка е обвързана с избран от потребителя начин на плащане: чрез наложен платеж, по банков път или чрез онлайн система.

(2) Стойността на направената поръчка включва поръчаните продукти и цената за доставка. При поръчки над 100 лв. доставката е безплатна.

Чл. 12. (1) В срок от 3 (три) работни дни от приемането на поръчката, „Голдън Букс“ ЕООД изпраща поръчаните стоки по куриер, като в случай на забавяне, „Голдън Букс“ ЕООД уведомява потребителя своевременно.

(2) „Голдън Букс“ ЕООД извършва доставката на поръчаните стоки по реда на настоящите Общи условия чрез куриерска фирма по свой избор.

(3) Поръчаните от потребителя продукти се доставят на адрес, посочен от потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от потребителя. „Голдън Букс“ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на потребителя информация относно адрес на доставка.

(4) Доставки извън територията на РБългария се правят по предварителна уговорка между страните.

(3) „Голдън Букс“ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително потребителя и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на потребителя.

(4) „Голдън Букс“ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от „Голдън Букс“ ЕООД обстоятелства.

Чл. 13. (1) „Голдън Букс“ ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената.

(2) В случай на хипотезата по чл. 13, ал. 1, „Голдън Букс“ ЕООД уведомява потребителя своевременно чрез e-mail или телефонно обаждане. В този случай „Голдън Букс“ ЕООД възстановява на потребителя в 14-дневен срок получената предварително цена на продукта/продуктите, ако има такава.

Чл. 14. (1) При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „Голдън Букс“ ЕООД или на нейния представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

(2) При плащане по банков път в лева потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, по банковата сметка на „Голдън Букс“ ЕООД в Райфайзен банк: IBAN: BG32RZBB91551004875070, BIC: RZBBBGSF. Плащането се счита за получено на датата, в която думата е постъпила по банковата сметка. Едва след получаване на плащането, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

(3) При електронно плащане с дебитна или кредитна карта потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

(4) В случаи на он-лайн плащания или плащания по банков път, „Голдън Букс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от потребителя във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

Чл. 15. Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в сайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.

Чл. 16. (1) Закупен през онлайн магазина продукт е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на потребителя, без обективна причина за рекламация в срок от 7 дни от датата на поръчката, като единствено при закупуване на книги този срок е 3-дневен.

За целта потребителят попълва онлайн-форма, която съдържа:

 1. Номер на поръчка;
 2. Имена на потребител;
 3. Телефон за връзка;
 4. Банкова сметка и титуляр на сметката;
 5. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.
 6. Оригинална фактура или фискален бон.

Транспортните разходи по връщането на продукта са за сметка на потребителя. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата, на която подлежащия на връщане продукт е получен обратно от „Голдън Букс“ ЕООД.

Настоящата алинея не се отнася за поръчани стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

(2) Поръчки, които не са напуснали склада на „Голдън Букс“ ЕООД, могат да бъдат анулирани чрез мейл до Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или телефонно обаждане на тел. 0895 62 82 93.

(3) Книгите и списанията, напуснали склада на „Голдън Букс“ ЕООД, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на „Голдън Букс“ ЕООД.

(4) При констатация на дефектен продукт, различен от книги или печатни издания, до 3 дни от получаването му, и при ненарушен търговски вид на продукта и опаковката, „Голдън Букс“ ЕООД се ангажира той да бъде подменен с нов продукт съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за продукта сума в 14-дневен срок, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на продукта са за сметка на „Голдън Букс“ ЕООД.

(5) При несъответствие на продукта с основните характеристики посочени в страницата, „Голдън Букс“ ЕООД възстановява депозираната за продукта от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на продукта, в срок от 14 дни от получаване на продукта и ненарушен търговски вид на продукта и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Раздел IV.

Участие в събития, организирани от „Голдън Букс” ЕООД

Чл. 17. (1) Като част от дейността си, „Голдън Букс” ЕООД организира различни видове събития, в това число, но не само, курсове и семинари (накр. „събития, организирани от „Голдън Букс” ЕООД).

(2) Всички материали, свързани с провеждане на обучителни събития, се осигуряват от „Голдън Букс“ ЕООД.

Чл. 18. Потребителят заявява желание за участие в събитие, организирано от „Голдън Букс” ЕООД, като попълни специална  онлайн регистрационна форма, съдържаща:

 • три имена и ЕГН
 • e-mail
 • телефон за връзка
 • адрес за връзка
 • данни за фактура (име на фирма; БУЛСТАТ; седалище и адрес на управление)

Чл. 19. С попълването на регистрационната форма потребителят се съгласява, че всички съобщения, във връзка със събитието, за което е заявил участие, ще бъдат разменяни между „Голдън Букс” ЕООД и него, в електронна форма.

Чл. 20. (1) За участие в платено събитие, организирано от „Голдън Букс” ЕООД, потребителят се задължава да заплати таксата за участие в пълен размер най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието по банковата сметка на „Голдън Букс“ ЕООД в Райфайзен банк: IBAN: BG32RZBB91551004875070, BIC: RZBBBGSF. Всички такси и комисионни са за сметка на потребителя.

(2) В платежното нареждане задължително се посочва, събитието, за което се плаща, както и трите имена на участника.

Чл. 21. (1) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не може да присъства на събитието, има право на възстановяване на заплатената сума в пълен размер, в случай че уведоми „Голдън Букс” ЕООД в срок от най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието.

(2) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не може да присъства на събитието, има право на възстановяване на 80 % от заплатената сума, в случай че уведоми „Голдън Букс” ЕООД в срок от по-малко от 3 (три) дни преди провеждане на събитието.

(3) Участник, който е заплатил в пълен размер таксата за участие и не присъства на събитието, няма право на възстановяване на заплатената сума.

Чл. 22. (1) „Голдън Букс” ЕООД има право да променя едностранно времето и мястото на провеждане на събитието, като при това положение „Голдън Букс” ЕООД се задължава да уведоми участниците най-малко 2 дена предварително по e-mail или с телефонно обаждане.

(2) В случай, че събитието бъде отменено едностранно от страна на „Голдън Букс” ЕООД, заплатените такси за участие ще бъдат възстановени на участниците в срок до 14 дни след датата, на която е трябвало да се проведе отмененото събитие.

 

Раздел V.

Права и задължения на страните.

Чл. 23. “Голдън Букс” ЕООД има право по всяко време и по своя преценка да променя услугите и функционалностите, които предлага сайта.

Чл. 24. (1) Потребителите имат право да искат информация от “Голдън Букс” ЕООД относно условията за ползване на сайта.

(2) Потребителите имат право да уведомяват “Голдън Букс” ЕООД за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.). Всякакви въпроси, свързани с функционирането на сайта, могат да се отправят към “Голдън Букс” ЕООД на следния е-майл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Чл. 25. (1) Потребителят се съгласява, че с цел подобряване качеството на сайта, “Голдън Букс” ЕООД има право, да наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

(2) “Голдън Букс” ЕООД информира потребителя, че бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава www.goldenbooks.bg. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен www.goldenbooks.bg и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

(3) “Голдън Букс” ЕООД информира потребителя, че е възможно е да настрои браузера си да не приема бисквитки. Потребителят може да отхвърли и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато потребителят не промени настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато потребителят достъпи сайта ни и с използването му потребителят се съгласява на това.

Чл. 26. (1) “Голдън Букс” ЕООД има право без предизвестие да заличи регистрацията на потребител, в случай че потребителският му профил не е бил използван повече от 12 месеца. За използване по смисъла на предходното изречение се счита влизане от потребителя в потребителския му профил с потребителско име и парола. В случай на изтриване на потребителски профил съгласно настоящата алинея, потребителят има право по всяко време да се регистрира отново при спазване на предвидената в Общите условия процедура.

(2) Регистриран потребител има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати регистрацията си на сайта. В този случай “Голдън Букс” ЕООД спира достъпа на потребителя до потребителския му профил.

Чл. 27. “Голдън Букс” ЕООД има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси на “Голдън Букс” ЕООД или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 28. “Голдън Букс” ЕООД има правото да поставя и публикува на сайта рекламни банери, препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. “Голдън Букс” ЕООД не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. “Голдън Букс” ЕООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и  поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на сайта. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “Голдън Букс” ЕООД, “Голдън Букс” ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Раздел VI.

Отговорности.

Чл. 29. (1) „Голдън Букс“ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. „Голдън Букс“ ЕООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

(2) „Голдън Букс“ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на сайта www.goldenbooks.bg, и не носи отговорност за такова съдържание. „Голдън Букс“ ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

(3) „Голдън Букс“ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютъра на потребителя до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

(4) „Голдън Букс“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа с достъпа на потребителя до ползването на сайта.

Чл. 30. (1) “Голдън Букс” ЕООД не носи отговорност за:

 1. непредоставяне на възможност за достъп до сайта на “Голдън Букс” ЕООД или нарушено функциониране на сайта, включително в разултат на тестове от страна на “Голдън Букс” ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайта;
 2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайта;
 3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването на сайта;
 4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на сайта;
 5. данните, посочени от потребителя при регистрацията му с оглед ползване на сайта, включително за опазване на предоставените данни или посочване на неверни данни;
 6. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на “Голдън Букс” ЕООД, които включват, но не се ограничават до: непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “Голдън Букс” ЕООД, действия на трети лица и др.
 7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване на сайта и/или на публикувани на сайта материали, публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права – пиратско съдържание”, дискриминационно или нецензурно съдържание, публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат авторски права, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайта с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайта; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

(2) “Голдън Букс” ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) “Голдън Букс” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи (включително и между отношенията им с трети лица), настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотa на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 31. (1) Интернет сайта www.goldenbooks.bg представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

(2) Всички материали, публикувани на сайта, съдържат информация и съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост.

(3) Всяко представяне на сайта с търговска цел на наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права, може да бъде извършено само с изричното съгласие на “Голдън Букс” ЕООД.

(4) Използването на сайта или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и “Голдън Букс” ЕООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на “Голдън Букс” ЕООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Раздел VII.

Заключителни условия.

 

Чл. 32. Кореспонденцията между “Голдън Букс” ЕООД и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на “Голдън Букс” ЕООД за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка с функционирането на сайта и публикуваните на сайта материали е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Чл. 33. Всички спорове между “Голдън Букс” ЕООД и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София.

Чл. 34. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Свържете се с нас

 • e-mail: info@goldenbooks.bg
 • тел.   : 0895628293

Социални мрежи

 

Вход

Създай профил