No image set

Хомеопатични срества при остри състояния

Производител Голдън Букс Email
Доставка: Еконт за 0,00 лв
Продажна цена 43,00 лв
Книгата на Леoн Вание «Хомеопатични срества при остри състояния, която държите в ръцете си, е с много по-широк обхват от обикновен преглед на «спешни» хомеопатични средства.

Книгата на Леoн Вание «Хомеопатични срества при остри състояния, която държите в ръцете си, е с много по-широк обхват от обикновен преглед на «спешни» хомеопатични средства. С всяка стъпка авторът прави толкова задълбочени сравнения за лечението на подостри и дори хронични състояния (с участието на подходящи средства), че всъщност с този свой труд той ни дава един задълбочен преглед на значителна част от Materia Medica, което може да помогне и при лечението на хронични състояния.

Лекарствата за лечение на остри състояния не са толкова много, че да е невъзможно да се проучат всички в детайли. Авторът на книгата си е поставил за цел да представи внимателно и детайлно изработено клинично и терапевтично изследване на онези лекарства, които най-често се предписват при остри състояния. Загрижен за ясното изложение и най-важното, в желанието си да направи разбираема точността на хомеопатичното лечение, той често повтаря някои съществени факти, чието точно познаване придава толкова голяма точност на предписанието на практикуващия лекар.

Ако при лечението на хронично състояние е възможно да се комбинират 2-3 средства с една и съща терапевтична насоченост, чието редуващо се действие става взаимно допълващо се, този метод не може да се използва при лечение на остри състояния. Тук лекарят винаги се сблъсква с добре дефинирано клинично състояние, което съответства на «едно-единствено» лекарство. Лекарят трябва да разпознае онези признаци, при които у пациента се проявява това средствово (тип) и се оправдава употребата на дадено лекарство.

Свържете се с нас

  • e-mail: info@goldenbooks.bg
  • тел.   : 0895628293

Социални мрежи

 

Вход

Създай профил